fb_img_15353623174947469068547549919064.jpg

Lyckovallens Fudge
Född 20170203

Moder Lyckovallens Elva / Nova
Fader Keestorpets Charmör Se uch Dk uch

En försiktig herre men samtidigt bestämd och så otroligt godhjärtad! Så vacker blick!