lyckovallenselvanova
Lyckovallens Elva – Nova  |  f.2014-04-09

Moder: Lohamras Prisma Primadonna
Fader:Dungens Keep In Touch – SE UCH

Det här är den friska fläkten på Lyckovallen, hon tar livet med ett skutt.
Hon är glad och kärleksfull.