Lyckovallens Elva – Nova
Född 2014040           Död den 19 september 2020

 

Fader Dungens Keep In Touch – SE UCH
Moder Lohamras Prisma Primadonna

Det här är den friska fläkten på Lyckovallen, hon tar livet med ett skutt.
Hon är glad och kärleksfull.