lyckovallens-ansgar-seuch-jww-2010-dk-uch
Lyckovallens Ansgar
Född 2009-08-13
SE UCH  |  JWW 2010  |  DK UCH

Moder: Lohamras Prisma Primadonna
Fader: Thistledees Canadian Rockies

Här har ni Ansgar, Lyckovallens förstfödde och mysgubbe numer ett.
Han tar livet med ro, men kan muttra lite ibland när han pratar.