novacharlieFödda 2017 02 03
Moder: Lyckovallens Elva – Nova
Fader: Keestorpets Seuch Dk uch – Charmör

Lyckovallens Fugde • Hane
Lyckovallens Ferguson • Hane
Lyckovallens Florentino • Hane
Lyckovallens Franciskus • Hane
Lyckovallens Florence • Tik
Lyckovallens Fatou • Tik

SKK köpa Hund Lyckovallens F-Kull

F kullen 6 veckor

lyckovallens-f-kull-collage2