Lyckovallens Ansgar
Keestorpets Trofé – Plats 5
Godkänd SE UCH

Lyckovallens Brightness Lady
Keestorpets Trofé – Plats 6