Keeshondspecialen ß2221
Lyckovallens sseea×ie/Lilla My bästa Junior bästa ti1313ws2kklass placering 2 medweq1 trrrrtrrrr w3
Lyckovallens Ansgar Bästa veteranhane  Biwswwßf placerad i veteranklass
Dungens Keep in Touch Championklass I ZeßaaBhkl 3

wp-image-1364143370

Lvckovallend Goldie /Lill My

Tog ditt första Cert 9 mån 3 dagar på sin första utställning som Junior Blev också bästa Junior  på båda utställningarna på My dog 2018 Även Cruftkvalifiserad 2019